Filozofski fakultet Banja Luka
Odsjek za psihologiju

 
Početak Obaviještenja Biblioteka Mapa
   Početak
   Istorijat odsjeka
   O Odsjeku
   Studiranje na Odsjeku
       Upis na Odsjek
       Troškovi studiranja
       Plan i program - Bolonja
       Informator
   Stari program studija
   Magistarske studije
   Projekti
   Donatori
   Obavještenja
   Psihologija u BiH
   Društvo psihologa
   Biblioteka Odsjeka
   Linkovi
   Kontakt
   Mapa sajta

UPIS NA ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

NOVO! TERMINI:
Prijemni ispit je 1.7.2009. u 9h.
Predaja dokumenata je od 22.06. do 27.06.2009.
Dodatne informacije na sajtu Univerziteta: www.unibl.org

OPŠTI USLOVI

 1. Opšti uslov za upis je završeno srednje obrazovanje.

 2. Kandidati koji konkurišu za upis polažu kvalifikacioni ispit. Kvalifikacioni ispit se polaže po nastavnom programu za gimnaziju, pismeno, i to:
  • test znanja iz psihologije (Dr P. Stojaković: Psihologija-za gimnaziju)
  • test sposobnosti

MJERILA ZA IZBOR KANDIDATA

 1. Mjerila za izbor kandidata su:
  • opšti uspjeh iz svih predmeta svih razreda srednje škole
  • uspjeh na kvalifikacionom ispitu

  Ukupan broj bodova ostvaren po osnovu opšteg uspjeha dobija se tako što se prosječna ocjena iz svih predmeta četverogodišnje srednje škole pomnoži sa brojem 10, a kod završene trogodišnje škole sa brojem 7,5.
  Na kvalifikacionom ispitu student može ostvariti od 0 do 50 bodova.
  Kandidat može ostvariti najviše 100 bodova po oba mjerila. 


 1. Izbor kandidata se vrši prema ukupnom broju bodova utvrđenih rang-listom.
  U slučaju istog broja bodova dva ili više kandidata, prednost ima kandidat sa većim brojem bodova ostvarenim na kvalifikacionom ispitu.

 1. Pravo upisa nemaju kandidati koji na kvalifikacionom ispitu nisu ostvarili najmanje 15 bodova, odnosno čija je prosječna ocjena 2,7.

 2. Učesnik konkursa koji smatra da redosljed kandidata na rang listi nije utvrđen na način predviđen konkursom, može podnijeti prigovor dekanu fakulteta, u roku od tri dana od dana objavljivanje liste. Dekan donosi odluku o prigovoru u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora.

UPISNI ROK

  Prvi upisni rok:

 • Prijavljivanje kandidata počinje obavlja se u junu
 • Polaganje kvalifikacionog ispita obavlja se krajem jun početkom jula 
 • Drugi upisni rok obično se ne organizuje, jer se u prvom roku upiše planirani broj studenata.

MATERIJAL ZA PRIJAVU NA KONKURS

  Kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs podnose originalna dokumenta i to:

  1. Izvod iz matične knjige rođenih

  2. Svjedočanstva svih razreda srednje škole i svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi

  3. Dokaz o uplati za polaganje kvalifikacionog ispita

   Naknada za tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem kvalifikacionog ispita uplaćuje se prilikom podnošenja prijave.

 • Kandidati su obavezni da na polaganje kvalifikacionog ispita ponesu ličnu kartu ili pasoš.

 • Kandidati koji su stekli pravo upisa dužni su da prilože ljekarsko uvjerenje.

www.psihologija.rs.ba all rights reserved (c) 2003,2004

Za sve komentare i predloge, pišite
webmasteru