Filozofski fakultet Banja Luka
Odsjek za psihologiju

 
Početak Obaviještenja Biblioteka Mapa

PROGRAM PREDAVANJA SOCIJALNE PSIHOLOGIJE I

I
spit: pismeni i usmeni poslije VI semestra

Program predmeta

A. PROGRAM PREDAVANJA

1. Teorijsko metodološke osnove socijalne psihologije

 • Predmet, oblast istraživanja. Odnos sa srodnim naukama, naučnim disciplinama.
 • Razvoj socijalne psihologije. Bazična razdoblja u njenom razvoju. Savremene tendencije u socijalnoj psihologiji. Ekonomska, politička, kulturološka uslovljenost proširenosti socijalno-psiholoških istraživanja u savremenom svijetu.
 • Opšti teorijski pristupi ili paradigme u socijalnoj psihologiji: bihevioristička, psihoanalitička, geštaltistička, kognistivička, interakcionistička.
 • Metodooški pristupi u proučavanju socjalno-psiholoških pojava. Pregled opštih, posebnih metoda u socijalnoj psihologiji.

2. Socijalizacija

 • Konceptualizacija socijalizacije. Definicija socijalizacije. Izvori socijalizacije: klase, staleži i obrasci ponašanja, statusi, uloge, migracije.
 • Faktori ili agensi ili vršioci socijalizacije: porodica, radne grupe, škola, vršnjačke grupe, društvene organizacije, komunalne zajednice, etničke grupe, mas mediji, javne institucije, javne ličnosti itd.
 • Procesi socijalizacije. Primarna, sekundarna socijalizacija. Vrste soc. učenja: uslovljavanje, učenje prema modelu, učenje uviđanjem. Sredstva socijalizacje: socijalni pritisak (metode), diskriminacija, generalizacija iskustva. Institucionalni (formalni) procesi: vaspitno obrazovni sistem, pravni sistem, privredni sistm. Socijalizacija i bazične promjene u životu pojedinca.
 • Efekti (ishodi) socijalizacije.  Socijalizacija saznajnih procesa: percepcije (prva impresija, atribucioni procesi, sposobnost tačnog ocjenjivanja drugih), pamćenja, mišljenja, suđenja. Socijalizacija emocija, motivacije. Kometicijske, dinamičke dispozicije socijalnog ponašanja. Stilovi ponašanja. Polne uloge. Andogenost. Personalni, socijalni self.

3. Dispozicione osnove socijalnog ponašanja

 • Socijalna motivacija. Socijalizacija bioloških potreba. Pojam i vrste socijalnih motiva: afilijativni motiv, motiv postignuća, prestiža, agresivnosti – neprijateljskog ponašanja, konformizma, poslušnosti, pokoravanja. Prosocijalna ponašanja: altruizam. Neutralna ponašanja. Psihološki korelati alijenacije.
 • Socijalni stavovi. Karakteristike, dimenzije, struktura, komponente socijalnih stavova. Vrste socijalnih stavova. Nastanak, mijenjanje socijalnih stavova. Teorije socijalnih stavova
 • Psihološki aspekt propagande: pojam, vrste, vrste, principi, tehnike, procesi, efekti propagande. Povezanost propagande sa glasinama, psihološkim ratom, potrošačkim ponašanjem itd.
 • Socijalne predrasude: pojam, vrste, socijalna diskriminacija, raširenost. Etničke socijalne predrasude, stereotipije. Teorije soc. predrasuda. Korijeni predrasuda. Načini redukcije socijalnih predrasuda.
 • Socijalne vrijednosti. Vrijednosne orjentacije. Vrste socijalnih vrijednosti. Izvori socijalnih vrijednosti. Značenje soc. vrijednosti za ponašanje ljudi.
 • Javno mnjenje: pojam, vrste, funkcije. Društvena osnova javnog mnjenja. Istraživanja javnog mnjenja.

4. Socijalna interakcija

 • Pojam, vrste socijalne interakcije. Socijalna interakcija u malim i velikim socijalnim grupama. Neposredna interakcija (face to face). 
 • Komunikacije kao vrsta interakcije. Znakovi, signali, njihove vrste. Proksemička komunikacija, Socijalni činioci komunikacija kao vrste interakcije. Socijalno – psihološka saznanja u vezi sa komunikacijama kao vrsti interakcije u savremenom svijetu.
 • Socijalna podrška kao vrsta interakcije.
 • Socijalna atraktivnost kao vrsta interakcije.

B. PROGRAM VJEŽBI

 1. Izrada nacrta socijalno- psiholoških istraživanja
 2. Metode istraživanja u socijalnoj psihologiji: upitnik, skale
 3. Konstrukcija upitnika
 4. Pilot ispitivanja
 5. Eksperimentalna ispitivanja nekih socijalno – psiholoških pojava
 6. Seminarski radovi: prevod sa stranog jezika

Nazad

www.psihologija.rs.ba all rights reserved (c) 2003,2004

Za sve komentare i predloge, pišite
webmasteru